Huisregels

Beste bezoekers van het Chocolademuseum,

 

Wij heten u van harte welkom in ons museum en wensen u een aangenaam bezoek. Graag brengen wij een aantal huisregels onder uw aandacht die bedoeld zijn om uw bezoek zo aangenaam mogelijk te maken.

 

Hoffelijkheid en respect, zowel tegenover andere bezoekers als tegenover ons personeel, zijn voor ons van het grootste belang.

 

Gedraag u daarom zo dat u andere bezoekers geen overlast bezorgt. Als er sprake is van tijdelijke verstoringen in een van onze diensten, vooral als deze gevolgen hebben voor kinderen, vragen wij om uw begrip. Onze jongste bezoekers verdienen van ons bijzondere aandacht, zodat zij van de tentoonstellingen kunnen genieten.

 

Deze huisregels gelden voor alle museumbezoekers. Door het museum te betreden, gaat u akkoord met het naleven van de regels en eventuele andere instructies om de veiligheid van de werking van het museum te garanderen:

 

Ouders of volwassenen die minderjarigen naar de tentoonstellingen begeleiden, zijn verantwoordelijk voor hun gedrag. Hardlopen is in het museum niet toegestaan.

 

Ook het gebruik van muziekspelers en sportartikelen zoals inlineskates of skateboards is niet toegestaan.

 

Stopcontacten in het museum mogen niet worden gebruikt voor privé-apparaten.

 

Personen onder invloed van alcohol of drugs worden niet tot het museum toegelaten.

 

Het museum is een rookvrije instelling in overeenstemming met de Nederlandse wet inzake de bescherming van niet-rokers. Dit betekent dat roken nergens in het museum is toegestaan.

 

Om schade aan de expositiestukken te voorkomen, mag u geen expositiestukken aanraken, tenzij deze anders zijn gemarkeerd.

 

Leraren, groepsleiders en voogden wordt gevraagd ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren onder hun hoede zich op de juiste manier gedragen en in hun groep blijven.

 

Doe of sta niets toe dat de veiligheid en orde van het museum schaadt. U bent aansprakelijk voor de schade die door uw gedrag wordt veroorzaakt.

 

Doorgangen en nooduitgangen moeten vrijgehouden worden. Nooduitgangen mogen alleen gebruikt worden in geval van nood. Als er een alarm afgaat, volg dan de instructies van het personeel op en verlaat het gebouw onmiddellijk.

 

Door bezoekers meegebrachte etenswaren en dranken mogen in geen van de tentoonstellingsruimten worden genuttigd.

 

Om veiligheidsredenen is het verboden om op wandbevestigingen, vensterbanken, installaties of machines te zitten.

 

Fotograferen en filmen voor privédoeleinden is toegestaan, zolang er geen statieven worden gebruikt.

 

Voor commerciële en onderzoeksfotografie, evenals voor fotografie voor nieuwsverslaggeving, is schriftelijke toestemming van het museum vereist.

 

Het servicepersoneel is ervoor verantwoordelijk dat de huisregels worden nageleefd. Wij verzoeken u daarom vriendelijk de aanwijzingen van het servicepersoneel op te volgen. Iedereen die zich niet aan de huisregels of de instructies van het servicepersoneel houdt, kan worden verzocht het pand te verlaten. Bezoekers die herhaaldelijk de huisregels en/of instructies van het servicepersoneel niet naleven, kunnen de toegang tot het museum worden ontzegd.

 

Bij uitsluiting van het museum wordt de eventueel reeds betaalde toegangsprijs niet gerestitueerd.

 

Eventuele klachten, suggesties of tips kunnen bij iedere medewerker van het museum worden ingediend, of stuur een mail naar info@chocolatelover.nl

 

In het museum gevonden verloren voorwerpen kunnen worden overgedragen aan het servicepersoneel bij de entree van het museum. Gevonden voorwerpen worden behandeld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

 

Wij waarderen uw begrip en wensen u een prettig, interessant en informatief bezoek aan ons museum.